Contributie

De contributie dient u zelf bij vooruitbetaling over te maken naar:

Stichting scouting AROODA
Bankrekening: NL70 INGB 000 23 95 339

onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind

Betaling met de Dordtpas is mogelijk, stuur daarvoor een berichtje via dit contactformulier

De contributie bedraagt voor de speltakken Bevers / Welpen / Scouts / Explorers / Roverscouts:

15 euro per (1e van de) maand

of

42,50 euro per kwartaal

Kwartaalbetalingen alleen per 1 januari / 1 april / 1 juli / 1 oktober van elk jaar.

Onze voorkeur is eenmalig een periodieke betaling in te stellen, dan kan het ook niet worden vergeten!